obr
obr
HistóriaSúčasnosťInfozákonPoďakovanieMapa liečebneAktualityKontakt

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A PRÁČOVNE PL PLEŠIVEC


K 115. výročiu vzniku PL Plešivec dostáva narodeninový dar v hodnote takmer 1,5 milióna €. Po dvojročnom úsilí sa ukončila kompletná rekonštrukcia kotolne a práčovne PL, ktorá bude znamenať značné úspory nákladov. Príprava projektu začala na jar 2011, v auguste 2012 ho schválilo MZ SR a výberové konanie prebehlo v januári 2013, samotné rekonštrukčné práce v PL prebehli v období júl – september 2013. Slávnostné "strihanie pásky" sa uskutočnilo 27.09.2013.(viď foto) Viac...


PROJEKT "KONTRASTY KONTINUA" OCENENÝ NADÁCIOU VÚB


Na základe predloženého projektu „Kontrasty kontinua“, ktorý sa orientuje na arteterapiu Zariadenie sociálnych služieb pri Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci získalo 2 000 €, z grantového programu Nádej 2014 podtitul Umenie lieči a Dotyk lieči od Nadácie VÚB. Snahou zariadenia je zriadenie arteateliéru, kde hlavný dôraz sa kladie nielen na liečebný potenciál tvorivej činnosti, ale aj na sebavyjadrenie a rozvoj tvorivosti, čo podnecuje sebauzdravovacie mechanizmy. Viac...


PROJEKT NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT PRE ROK 2015 REALIZOVANÝ V PL PLEŠIVEC.


Na základe projektu „Podpora protidrogových aktivít 2015“, ktorý sa orientuje na prevenciu recidív po liečbe a na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti hlavne u pacientov závislých od psychoaktívnych látok Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci získala 9 000€ z projektu Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015. Viac...


PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI ZÍSKALA HLAVNÚ CENU PRE PROJEKT ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V SR


Ocenenie EFEKTIA pozná prvých laureátov. Prvý ročník udeľovania ocenení za energetickú efektívnosť dnes vyvrcholil slávnostným vyhlásením víťazov na rovnomennej konferencii EFEKTIA 2017 v Bratislave. Hlavnú cenu pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie získala Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci. Ocenenia EFEKTIA odovzdali okrem iných významných hostí aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a minister hospodárstva SR Peter Žiga. Viac...


AJ V R. 2017 SME BOLI ÚSPEŠNÍ PROJEKTOM NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT


S mottom: „Športovými aktivitami k lepšiemu zvládaniu abstinencie pri komp¬lexnej liečbe a prevencii závislosti“ sme sa uchádzali o finančnú podporu z projektu „Podpora protidrogových aktivít 2017“, ktorý sa orientuje na prevenciu recidív po liečbe a na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti hlavne u pacientov závislých od psychoaktívnych látok. Viac...


4. ROČNÍK BLUMOVÝCH DNÍ


Pri príležitosti 120. výročia založenia Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma bol zorganizovaný 4. ročník Blumových dní, ktorého súčasťou bolo aj slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska. Slávnostný príhovor mal riaditeľ PL Plešivec MUDr. Pavol Džodla, MBA, ktorý zároveň prestrihol pásku a symbolicky otvoril novovybudované ihrisko. Súčasťou slávnosti bol aj futbalový turnaj, ktorý sa konal na tomto ihrisku. Viac...


Záujemcovia o zamestnanie


Písomné prihlášky s životopisom zašlite na adresu:

     Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma

     Riaditeľovi PL

     Gemerská ul. č. 233

     049 11 Plešivec


alebo elektronicky: riaditel@pl-plesivec.sk

tel. kontakt: 058 - 7921156, 7921157Výročná správa 2016
Podprahové zakázky
Podlimitné zakázky
Zákazky s nízkou hodnotou
Objednávky a Faktúry
Korupčná linka
Uzatvorené zmluvy
Výpis z Registera partnerov verejného sektora
Výpočet ekonomicky opránených nákladov Domova Sociálnych Služieb v PL Plešivec


Úvodná stránka

aktuality.jpg(1 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Diplom udelený PL Plešivec
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Logo nadácie VÚB
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Príhovor riaditeľa MUDr. Pavla Džodlu, MBA