park2.jpg(23 kb)
Budova liečebne na dobovej pohľadnici

Zavrieť okno