obr
obr
HistóriaSúeasnos?InfozákonPoiakovanieMapa lieeebneAktualityKontakt

AJ V R. 2017 SME BOLI ÚSPEŠNÍ PROJEKTOM NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT

S mottom: „Športovými aktivitami k lepšiemu zvládaniu abstinencie pri komplexnej liečbe a prevencii závislosti“ sme sa uchádzali o finančnú podporu z projektu „Podpora protidrogových aktivít 2017“, ktorý sa orientuje na prevenciu recidív po liečbe a na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti hlavne u pacientov závislých od psychoaktívnych látok.

Prostredníctvom materiálno-technického zabezpečenia športového areálu chceme u pacientov budovať a rozvíjať vzťah k aktívnemu športu, čo vedie k zníženiu stresu, zvládnutiu cravingu, úzkosti, depresie, odbúraniu hnevu, k relaxácii, a v neposlednom rade k efektívnemu využitiu voľného času. Je dôležité spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstránením potreby umelých zážitkov drogami.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci získala 20 000 € z uvedeného projektu Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017, ďalších 37 000 € liečebňa uvoľnila z vlastných zdrojov, výstavba začala na jeseň 2017, ale pre už nevhodné teplotné pomery bola ukončená na jar 2018, s oficiálnym uvedením do prevádzky dňa 04.07.2018 v rámci 4. Blumovho dňa.aktuality.jpg(1 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Nové futbalové ihrisko obr.1
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Nové futbalové ihrisko obr.2
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Nové futbalové ihrisko obr.3