obr
obr
HistóriaSúčasnosťInfozákonPoďakovanieMapa liečebneAktualityKontakt

Presný názov a adresa:

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Gemerská 233
04911 Plešivec

Telefónne čísla:

Ústredňa - spojovateľka: 058-7921156, 7921157
Kancelária riaditeľa: 058-7883390
Fax: 058-7921524
Ekonomická námestníčka: 058-7921515
Námestníčka pre ošetrovateľstvo: 058-7921524
Správca PL: 058-7877960
PAM: 058-7877968

Internetový kontakt:

Informácie: pl-plesivec@pl-plesivec.sk
Riaditeľ: riaditel@pl-plesivec.sk
Lekári: lekari@pl-plesivec.sk
Psychologičky: psycholog@pl-plesivec.sk
Vedúca sestra: sestry@pl-plesivec.sk
Správca: spravca@pl-plesivec.sk
Ekonomický úsek: ekonom@pl-plesivec.sk
Personálny a mzdový úsek: pam@pl-plesivec.sk

Účtovné údaje:

IČO: 17 335 949
DIČ: 202 967 256
DIČ DPH: SK 202 967 256
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000286514/8180
Úcet IBAN: SK95 8180 0000 0070 0028 6514
BIC: SPSRSKBA
Číslo účtu pre pacientské peniaze: 7000286565/18010
Úcet IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 6565
BIC: SPSRSKBA


Úvodná stránka
kontaktne.jpg(2 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Park liečebne
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Výrobky pacientov