obr
obr
HistóriaSúčasnosťInfozákonPoďakovanieMapa liečebneAktualityKontakt

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A PRÁČOVNE PL PLEŠIVEC

K 115. výročiu vzniku PL Plešivec dostáva narodeninový dar v hodnote takmer 1,5 milióna €. Po dvojročnom úsilí sa ukončila kompletná rekonštrukcia kotolne a práčovne PL, ktorá bude znamenať značné úspory nákladov. Príprava projektu začala na jar 2011, v auguste 2012 ho schválilo MZ SR a výberové konanie prebehlo v januári 2013, samotné rekonštrukčné práce v PL prebehli v období júl – september 2013. Slávnostné "strihanie pásky" sa uskutočnilo 27.09.2013.(viď foto)

Existujúca centrálna parná plynová kotolňa bola nahradená efektívnejšími automaticky riadenými objektovými plynovými kotolňami na jednotlivých pavilónoch. Týmto riešením dôjde k zníženiu spotreby zemného plynu o viac ako 1 480 MWh ročne, čo predstavuje finančnú úsporu vo výške viac ako 60 tisíc € bez DPH ročne. Ďalšie úspory vo výške viac ako 71 tisíc € bez DPH liečebňa dosiahne zmodernizovaním technológie práčovne a zdroja pitnej vody.

Projekt je realizovaný metódou Energy Performance Contracting (EPC). Hlavnou prednosťou tohto projektu je skutočnosť, že liečebňa nemusí na financovanie rekonštrukcie použiť vlastné zdroje, a ani sa nezaťažil štátny rozpočet. Financovanie investičných nákladov totiž zabezpečuje dodávateľ, ktorému ich bude liečebňa splácať v priebehu nasledujúcich 10-tich rokov z dosiahnutých garantovaných úspor energie.

Prípravu EPC projektu od zhodnotenia existujúceho stavu, cez návrh koncepcie riešenia až po poradenstvo pri výbere obstarávateľa zabezpečilo občianske združenie Energetické centrum Bratislava (ECB).

Dodávateľom rekonštrukcie sa na základe výsledkov verejného obstarávania stala spoločnosť Siemens, s.r.o., ktorá patrí k lídrom poskytovania EPC služieb v nadnárodnom meradle. Spoločnosť Siemens v rámci projektu zodpovedá za detailný návrh technického riešenia, jeho realizáciu a financovanie, pričom liečebni garantuje, že plánované výsledky budú skutočné dosiahnuté.aktuality.jpg(1 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
"Strihanie pásky" v kotolni