obr
obr
HistóriaSúčasnosťInfozákonPoďakovanieMapa liečebneAktualityKontakt

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci je zdravotnícke zariadenie nadregionálneho charakteru, poskytujúce komplexnú dlhodobú psychiatrickú starostlivosť pre pacientov zo spádovej oblasť s cca 850 000 obyvateľmi (bývalé "veľké" okresy Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad). Ak je trvaním nepostačujúca liečba na príslušných PO NsP v Trebišove, PO NsP v Levoči, PO NsP v Rožňave, či PO FNsP L. Pasteura a PK FNsP Tr.SNP v Košiciach, prekladajú sa takíto pacienti do našej PL. PL má po úprave od 15. 7. 2000 kapacitu 200 lôžok v 4 oddeleniach.


Štruktúra Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci


Vedenie Psychiatrickej liečebne:

Riaditeľ PL: MUDr. Pavol Džodla, MBA
Zástupca riaditeľa PL: Ing. Agnesa Sustríková
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť: Mgr. Slavomíra Prokšejová, MBA
Správca PL: Ondrej Fifík

Oddelenia Psychiatrickej liečebne:

Pavilón č. I.: Ženské zatvorené oddelenie, 55 lôžok
Primár: MUDr. Martina Rákayová
Sekundárni lekári: MUDr. Alžbeta Bezegová, MUDr. Daryna Hei, MUDr. Zuzana Vodová
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Alžbeta Žemličková
Manažérka ošetrovateľstva: Blanka Blatníková
Psychologička: Mgr. Ivana Viestová

Na tomto oddelení sa liečia pacientky s akútnymi i chronicky prebiehajúcimi psychózami, stavmi nepokoja pri demenciách a iných organických poruchách mozgu či mentálnych retardáciach, a ostatných psychických poruchách, ak je potrebná zvýšená observácia a dozor. Vykonávajú sa tu aj nariadené ústavné ochranné liečby a liečia sa tu takisto pacientky s dg. závislosti na alkohole.


Pavilón č. II.A: Oddelenie ochrannej liečby, 30 lôžok
Primár: MUDr. Pavol Džodla, MBA
Sekundárny lekár: MUDr. Katarína Mizlová
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Szilvia Toholová
Manažérka ošetrovateľstva: Bc. Viera Halászová
Psychologička: Mgr. Eva Sitáková

Oddelenie sa zameriava predovšetkým na výkon súdmi nariadenej ochrannej ústavnej liečby protialkoholickej, psychiatrickej i sexuologickej, popri týchto sa realizujú aj dobrovoľné protialkoholické liečby a liečia sa tu aj ďalšie psychické poruchy, ak sú pacienti schopní zvládnuť režim oddelenia.


Pavilón č. II.B: Zmiešané otvorené oddelenie, 50 lôžok
Primár: MUDr. Pavol Džodla, MBA
Sekundárni lekári: MUDr. Agáta Džodlová, MUDr. Marek Kubej
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Szilvia Toholová
Manažérka ošetrovateľstva: Mgr. Anikó Žebíková
Psychologička: MA Andrea Takátsová

Toto oddelenie je koedukované, liečia sa tu poruchy neurotické, psychosomatické a reaktívne a doliečujú sa subkompenzované psychózy, preložené zo zatvorených oddelení PL.


Pavilón č. III.: Mužské zatvorené oddelenie, 65 lôžok
Primár: MUDr. Jozef Greškovič
Sekundárny lekár: MUDr. Dušan Bartók
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Dana Milková
Manažérka ošetrovateľstva: Magdaléna Motošková
Psychologička: Mgr. Brigita Emödi

Pavilón č. III. je určený pre liečbu pacientov s akútnymi i chronicky prebiehajúcimi psychózami, stavmi nepokoja pri demenciách a iných organických poruchách mozgu či mentálnych retardáciach, a ostatných psychických poruchách, ak je potrebná zvýšená observácia a dozor.


Vedúca sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Slížová

Psychiatrická ambulancia
Ambulantný lekár: MUDr. Štefan Ander
Ambulantná sestra: Mgr. Andrea Petrová

Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie

Nelôžkové oddelenie, poskytujúce jednak fyziatrickú liečebnú starostlivosť hospitalizovaným pacientom, jednak zameriavajúce sa na resocializáciu pacientov PL využívaním špecifických postupov psychiatrickej rehabilitácie.


Zdravotne - sociálne oddelenie

Toto oddelenie, ktoré nie je súčasťou zdravotníckej starostlivosti, ale poskytuje sociálne služby, začalo reálnu prevádzku 01.09.2004 a v súčasnosti má 45 klientov. Ide o špecializované "kombinované" zariadenie, ktoré klientom poskytuje celoročné sociálne služby typu domova sociálnych služieb: teda stravovanie, bývanie a zaopatrenie, zároveň pre vážne psycické poruchy a choroby patričnú odbornú zdravotnú starostlivosť. Neoddeliteľnou súčasťou je ďalšia starostlivosť, zahŕňajúca rehabilitačnú a resocializačnú činnosť, pracovnú terapiu, kultúrnu, záujmovú, športovú a rekreačnú činnosť.


Hore
Úvodná stránka

sucliec.jpg(2 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pavilón I.
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pavilón II.A
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pavilón III.
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pavilón II.B
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pracovisko psychológov
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Personál PL Samuela Bluma v Plešivci v roku 2010