obr
obr
HistóriaSúčasnosťInfozákonPoďakovanieMapa liečebneAktualityKontakt

Vyhlásenie verejnej súťaže - Modernizácia budov a vonkajších priestorov Psychiatrickej liečebne

Súťažné podklady
SP Situácia
SP Zmluva o Dielo
SP č.1
SP č.2
SP č.3 - Pozdĺžny rez terénom
SP č.3 - Pôdorys
SP č.3 - Priečny rez terénom
SP č.3 - Situácia širšie vzťahy
SP č.3 - Skladba dlažby
SP č.3 - Sprievodná správa
Oznámenie 320887
Redakčné opravy