obr
obr
HistóriaSúčasnosťInfozákonPoďakovanieMapa liečebneAktualityKontakt
2mapa.gif(24 kb)
Legenda:
 0. Vchod do areálu11. Garáže
 1. Vrátnica12. Kotolňa
 2. Pavilón č. II.13. Pracovisko psychológov
 3. Sklady14. Pavilón č. IV.
 4. Antukové ihrisko15. Dielne
 5. Pavilón č. III.16. Dielne
 6. Pavilón č. I.17. Ergoterapeutické pracovisko
 7. Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie18. Sklenník
 8. Stravovacia prevádzka19. Čistička odpadových vôd
 9. Administratívna budova20. Bazén
10. Práčovňa 
Hore
Úvodná stránka

mapaliec.jpg(2 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Park v areáli liečebne
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Záhrada, Pavilón č. I. v pozadí