obr
obr
HistóriaSúeasnos?InfozákonPoiakovanieMapa lieeebneAktualityKontakt

PROJEKT "KONTRASTY KONTINUA" OCENENÝ NADÁCIOU VÚB

Na základe predloženého projektu „Kontrasty kontinua“, ktorý sa orientuje na arteterapiu Zariadenie sociálnych služieb pri Psychiatrickej liečebni Samuela Bluma v Plešivci získalo 2 000 €, z grantového programu Nádej 2014 podtitul Umenie lieči a Dotyk lieči od Nadácie VÚB. Snahou zariadenia je zriadenie arteateliéru, kde hlavný dôraz sa kladie nielen na liečebný potenciál tvorivej činnosti, ale aj na sebavyjadrenie a rozvoj tvorivosti, čo podnecuje sebauzdravovacie mechanizmy.


Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom sebavyjadrenia rozvíjať tvorivosť, schopnosť komunikovať a spracovaním osobne významnej témy alebo pojmu ako priateľstvo, láska, hnev, smútok, strach, úzkosť dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie individuálnych ťažkostí duševne chorého človeka. Ďalším zameraním projektu je uvoľniť a upokojiť telo a myseľ, odbúrať napätie, negatívne emócie a agresiu, aktivizácia a stimulácia, objavovanie nových príležitostí a dosiahnutie zmeny v správaní a prežívaní.

Zo získaných finančných prostriedkov zariadenie zariadilo ateliér a vybavilo ho ateliérovými a stolovými stojanmi, plátnami rôznych veľkostí, grafickým lisom a množstvom výtvarných potrieb a pomôcok dôležitých pre tvorbu. V rozpätí troch mesiacov v rámci projektu vytvárali kontrastné diela od expresívnych vecí až po harmonické obrazce. Projektovým zámerom bolo vniesť poriadok do chaosu pocitov a vnútorných pohnútok a pomôcť uvoľniť úžasné množstvo dojmov prostredníctvom výtvarného prejavu. Jednotlivé stretnutia sa orientovali na pocitovú maľbu, vytvorenie výtvarného denníka prostredníctvom monotypie doplnenej o krátky, ale výstižný text a tvorbu mandaly, ktorá má silné terapeutické účinky a dokáže človeka stimulovať a motivovať.

Arteateliér bude slúžiť prijímateľom sociálnej služby, ale aj pacientom psychiatrickej liečebne zaujímajúcim sa o umenie a tvorbu a poskytne priestor pre experimentovanie s výtvarnými prostriedkami a technikami.aktuality.jpg(1 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväeší
Logo nadácie VÚB
Po kliknutí sa obrázok zväeší
Klienti DSS v atelieri obr.1
Po kliknutí sa obrázok zväeší
Klienti DSS v atelieri obr.2
Po kliknutí sa obrázok zväeší
Klienti DSS v atelieri obr.3
Po kliknutí sa obrázok zväeší
Klienti DSS v atelieri obr.4
Po kliknutí sa obrázok zväeší
Klienti DSS v atelieri obr.5
Po kliknutí sa obrázok zväeší
Klienti DSS v atelieri obr.6