obr
obr
HistóriaSúeasnos?InfozákonPoiakovanieMapa lieeebneAktualityKontakt

PROJEKT NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT PRE ROK 2015 REALIZOVANÝ V PL PLEŠIVEC

Na základe projektu „Podpora protidrogových aktivít 2015“, ktorý sa orientuje na prevenciu recidív po liečbe a na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti hlavne u pacientov závislých od psychoaktívnych látok Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci získala 9 000€ z projektu Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015. Snahou našej liečebne je skvalitnenie terapeutického procesu prostredníctvom prístroja na biologickú spätnú väzbu, prostredníctvom edukačných materiálov, športových a rehabilitačných pomôcok. Hlavným cieľom projektu je skvalitniť zdravotnú starostlivosť pre závislých pacientov využitím prístroja na biologickú spätnú väzbu, ktorý je významným liečebným prostriedkom u pacientov so závislosťou. Ide o komplexný prístup, ktorý rieši niekoľko aspektov neurónovej dysregulácie, čo zjavne zvyšuje úspech v liečbe závislostí. Ďalším zameraním projektu bolo vybudovať u pacientov vzťah k aktívnemu športu. Našou snahou je spojiť športovanie a dobré pocity z neho, s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov spojených s drogami. Prostredníctvom kinezioterapie (aktívnej rehabilitácie) môžeme závislého priviesť k aktívnej spolupráci prostredníctvom pohybu, ovplyvniť jeho psychiku a uvedomiť si tak vlastné „ja“.

Zo získaných finančných prostriedkov zariadenie zakúpilo prístroj na biologickú spätnú väzbu a v priebehu najbližších mesiacov vyškolí svojich zamestnancov. Dodávateľom prístroja sa na základe verejného obstarávania stala spoločnosť PSYCHAGOGIA, spol. s.r.o. . Z projektu tiež boli zakúpené odborné knihy, ktoré sa využívajú na edukáciu pacientov závislých od drog. Ďalej sa z týchto finančných zdrojov zakúpili športové a rehabilitačné pomôcky, prostredníctvom ktorých možno u pacientov vybudovať vzťah k športu.

Zakúpené pomôcky budú slúžiť pacientom závislých od psychoaktívnych látok, ktorí sú hospitalizovaní v PL Plešivec, ale uvedené aktivity môžu slúžiť aj väčšine pacientov psychiatrickej liečebne, pri liečení ich duševných chorôb a porúch.aktuality.jpg(1 kb)
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pacienti počas rehabilitácie obr.1
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Pacienti počas rehabilitácie obr.2
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Stress assessment prostredníctvom biofeedback